Randel Kreitsberg

Home / Kes me oleme? / Randel Kreitsberg
randel-small
Ma olen teaduse fänn – olgu selleks siis teaduslik eksperiment, teaduse populariseerimine, teaduse õpetamine või kasvõi pildistamine. See sai alguse juba koolipõlves, mil joonistasin omaalgatuslikult esimese prügistamise vastase flaieri ning püstitasin köögi akna taha happevihmade seireposti (pooleliitrine klaaspurk toki otsas).

Leian, et teadlane peab tegelema lisaks teadustööle ka populariseerimise ja õpetamisega, sest paljud muutused maailmas on saanud teoks mitte tänu konkreetsele teadusavastusele, vaid selle õige levitamise, teaduskommunikatsiooni, tulemusena. Nii jõudis avalikkuse teadvusesse keskkonnamürkide ja pestitsiidide ohtlikkus suuresti tänu Rachel Carsoni raamatule “Hääletu kevad” ning kui palju on neid praeguseid loodusteadlasi, kes said tõuke selle eriala valimisel Gerald Durrelli raamatutest või National Geographicu loodusfilmidest.

Seetõttu olengi olnud aktiivne mitmel rindel:

Teaduses: kaitsesin dokorikraadi Tartu Ülikoolis, uurides keskkonnareostuse mõju kalade füsioloogiale; olen töötanud Eesti Maaülikoolis uurides naftareostuseid ja toksilisi aineid meres, teinud kaladega käitumiskatseid ning vaadanud põlevkivitööstuse mõju neile.

Õpetamises: loen Tartu Ülikoolis loengukursust “Loomade ökotoksikoloogia” ning loen külalisloenguid mitmetes ainetes nii Tartu Ülikoolis kui Eesti Maaülikoolis

Populariseerimises: olen töötanud üle 10 aasta Eesti Televisiooni keskkonnasaate “Osoon” autori ja saatejuhina, kirjutanud teaduse püsirubriiki ajakirjas “Kalastaja”, osalenud kaas-saatejuhina Raadio 2 teadussaate “Puust ja punaseks” loodusteemade kommenteerimisel ning teinud kümneid kaastöid teistele väljaannetele. Olin copywriter palju tunnustust leidnud loodusteaduste turundusvideos koos Genkaga: https://www.youtube.com/watch?v=mpoRvqXG4aE

Teaduskommunikatsioonis: lisaks populariseerimisele on oluline, et teadja inimene oskab ja aitab vahendada infot teadlaste ja meedia, teadlaste ja ministeeriumi, teadlaste ja ettevõtete vahel. Tegelen igapäevaselt Tartu Ülikooli teaduskommunikatsiooni koordineerimisega.

Teaduspoliitikas: töötasin kolm aastat Haridus- ja Teadusministeeriumis teadusnõuniku ja programmijuhina; hoian ministeeriumiga senimaani sidet ning osalen SA Eesti Teadusagentuuri töörühmades.